Skip to content

Dress Code

Home | Dress Code

आंतरवर्ग गणवेश :

अ क्र आंतरवर्ग क्लासेस खेळ करिता गणवेश
1खाकी फुल पँटखाकी फुल पँट – मुलींकरिता.
खाकी हाफ पँट - मुलांकरिता.
2खाकी हाफ शर्ट पिवळ्या लाईन यार्ड व व्हिसलसह पांढरा टी शर्ट चेस्ट नंबर असलेला
3काळा हाफ शुज ब्राऊन कॅनव्हास पीटी शुज
4काळे नायलॉन सॉक्सब्राऊन कॅनव्हास पीटी शुज
5बॅरेट कॅप निळी - मुलींकरिता.
फटिक कॅप निळी – मुलांकरिता.
6काळा लेदर बेल्ट

बाह्यवर्ग गणवेश :

अ क्र पी. टीड्रील
1खाकी फुल पँट – मुलींकरिता
खाकी हाफ पँट - मुलांकरिता
खाली पँट
2पांढरा टी शर्ट चेस्ट नंबर असलेलीखाकी हाफ शर्ट पिवळ्या
3ब्राऊन कॅनव्हास पीटी शुजकाळा हाफ शुज
4काळे नायलॉन सॉक्सकाळे नायलॉन सॉक्स
काळी एँकल पट्टी
बॅरेट कॅप निळी - मुलींकरिता.
फटिक कॅप निळी – मुलांकरिता
काळा लेदर बेल्ट